• Božidara Petranovića 1, Zadar
  • Telefon: +385 (0)23/551-175
  • E-mail: info@icua.hr
eu_fonds
Aktivnosti - Novosti
sv-nikola-edu-centar
Centar Sv. Nikola

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru osnovan je 2007. g. u sastavu HRZ-a, a ubrzo je, u skladu s međunarodnim ugovorom potpisanim između UNESCO-a i RH 2009. g., postao samostalna javna ustanova te dobio status UNESCO-ovog centra II kategorije. Upravljanje i financiranje centra i njegovih aktivnosti uglavnom provode RH i UNESCO.

logo_min_kult_mala
logo_min_kult_mala
logo_min_kult_mala
Projekt obnove bivše crkve i samostana sv. Nikole te izradu web stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju.
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru ©2009.- | Izrada web stranica - Fer Projekt