• Božidara Petranovića 1, Zadar
  • Telefon: +385 (0)23/551-175
  • E-mail: info@icua.hr
eu_fonds
Naslovna

Projekt obnove

Ime projekta: Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru

Specifični cilj projekta: Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine

Prijavitelj: Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru

Partner: Turistička zajednica grada Zadra

Inicijalno trajanje razdoblja provedba projekta: 1. svibnja 2020. – 31. prosinca 2023.

Projekt je financiran bespovratnim sredstvima Europske Unije unutar Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

Ukupna vrijednost projekta: 29.985.487,36 kn

  • Bespovratna sredstva: 25.487.664,25 kn (85%)
  • Sredstva korisnika: 4.497.823,11 kn (15%)

Sažetak projekta: Svrha projekta je obnova i valorizacija kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru s ciljem povećanja broja novozaposlenih u turističkom sektoru te porastom očekivanoga broja posjetitelja kulturne baštine. Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva kulture i medija.

Projektom Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru osigurat će se obnova postojećih i izgradnja novih prostora Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA), opremanje istih te njihova prilagodba novim sadržajima s primarnom svrhom unaprjeđenja kulturnog, obrazovnog i znanstvenog segmenta Centra kao i realizacija ostalih potrebnih aktivnosti na projektu. Provedbom projekta doprinijet će se održivom turističkom i gospodarskom razvoju kroz valorizaciju kulturne baštine.

Projekt doprinosi društveno–gospodarskom razvoju grada Zadra čineći ga pritom prepoznatljivim turističkim odredištem kroz obnovu odnosno rekonstrukciju kulturne baštine. Realizacijom ovog projekta grad Zadar će dobiti obnovljenu monumentalnu građevinu u povijesnom dijelu grada (poluotok) te će obogatiti kulturnu ponudu grada sa svrhom povećanja broja zaposlenih u turističkom sektoru kao i povećanje broja posjetitelja u zaštićenim nepokretnim kulturnim dobrima.

Aktivnosti na projektu odvijat će se u više faza. Prva faza obuhvaća infrastrukturna ulaganja u kulturnu baštinu, nakon čega slijedi opremanje novih prostora MCPA te razvoj novih kulturnih, znanstvenih i obrazovnih sadržaja.

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA je u suradnji s prijaviteljem pripremila i prijavila projekt te sudjeluje i u provedbi. Angažman Agencije na ovom projektu omogućava projekt ZADRA NOVA ZA VAS kroz koji se financira rad djelatnika Agencije, a usluge pripreme i provedbe ne stvaraju financijski teret za prijavitelja i partnera. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) u okviru Operativnog programa ,,Konkurentnost i kohezija 2014.-2020''.

Projektne aktivnosti:

  • Infrastrukturna ulaganja u kulturnu baštinu - građevinski radovi zaštite, obnove i revitalizacije nepokretnog kulturnog dobra upisanog u registar kulturnih dobara
  • Opremanje novih prostora Međunarodnog centra podvodne arheologije u Zadru
  • Razvoj novih kulturnih, znanstvenih i obrazovnih sadržaja
  • Promicanje horizontalnih načela
  • Upravljanje projektom
  • Promidžba i vidljivost

Projektom je predviđeno ulaganje u prilagodbu i razvoj novih kulturnih, znanstvenih i obrazovnih sadržaja u prostorima obnovljenog i valoriziranog kompleksa sv. Nikole u Zadru koji će na direktan ili indirektan način obogatiti turističku ponudu grada Zadra i šire.

Implementacija novih sadržaja moguća je zahvaljujući obnovi, izgradnji i opremanju novonastalih prostora MCPA čiji je direktni rezultat stvaranje adekvatnih prostornih cjelina. Valorizacija zaštićenog kulturnog dobra kroz infrastrukturna ulaganja sama po sebi predstavlja novi, inovativan i nadasve jedinstven kulturno-turistički sadržaj u gradu Zadru. Obnovljena kulturna baština omogućit će adekvatniji smještaj zaposlenika, predstavljanje kulturnih sadržaja, bolju zaštitu i prezentaciju podvodne arheološke baštine i razvoj edukativnih i znanstvenih aktivnosti MCPA te time pospješiti razvoj i predstavljanje već postojećih elemenata, ali će omogućiti i stvaranje dodatnih sadržaja.

Novostvoreni kulturni, znanstveni i obrazovni sadržaji podijeljeni su u tri kategorije:

1. Znanstveni: U novo izgrađenom prostoru Paviljona te u obnovljenim prostorima bivše crkve sv. Nikole u Zadru odvijati će se znanstvene aktivnosti. Planira se organizacija i provedba stručnog višednevnog znanstvenog skupa iz područja podvodne arheologije i drugih bliskih znanosti. Postojeći stručni kadar MCPA zahvaljujući svojem dugogodišnjem iskustvu i postojećoj umreženosti okupit će internacionalni tim renomiranih stručnjaka te u suradnji s TZ Zadar organizirati znanstveni skup u cilju promidžbe podvodne arheologije i jačanja kapaciteta zaposlenika MCPA Zadar, studenata, profesora sa Sveučilišta u Zadru, kolega na lokalnom i nacionalnom nivou. Rezultat ove aktivnosti je održan znanstveni skup, objavljen zbornik radova te educiran stručni kadar MCPA i šira znanstvena zajednica.

2. Obrazovni: U novo izgrađenom prostoru Paviljona te u obnovljenim prostorima bivše crkve sv. Nikole u Zadru odvijat će se edukativne aktivnosti za djecu (osnovnoškolski uzrast) putem interaktivnih radionica. Planira se ostvariti i poseban višednevni program za vrijeme školskih praznika u okviru aktivnosti eksperimentalne arheologije. Za potrebe definiranja održivog obrazovnog programa MCPA Zadar planira se angažirati vanjski stručnjak koji bi do kraja provedbe projekta izradio plan razvoja obrazovnih i kreativnih sadržaja. Rezultat ove aktivnosti su odrađene dvije radionice za djecu (do 25 djece po radionici) te izrađen plan aktivnosti radionica eksperimentalne arheologije MCPA u obnovljenom kompleksu sv. Nikole u Zadru.

3. Kulturno - turistički: U obnovljenom prostoru bivše crkve sv. Nikole predviđene su aktivnosti vezane uz prezentaciju podvodne kulturne baštine u vidu trajne prezentacije aktivnosti podvodne arheologije kao i privremenih izlaganja dodatnih sadržaja vezanih za prikazivanje istraživanja podvodne arheološke baštine. Za potrebu inovativne i interaktivne prezentacije prilagođene svim uzrastima i ciljanim skupinama, prostor bivše crkve opremit će se taktilnim ekranima i interaktivnim pločama u vidu stvaranja izložbene galerije koja će uključivati: edukativne sadržaje vezane za povijest podvodne arheologije, prikaz aktivnosti MCPA, aktualne aktivnosti te tijek obnove kompleksa sv. Nikole. Video materijali koji će se koristiti, bit će izrađeni u skladu s aktivnostima promocije i vidljivost te će biti dugoročno predstavljeni u okviru izložbene galerije. Rezultat ove aktivnosti je izložena arheološka baština i predstavljen rad Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru kao i kronološki prikaz postojanja kompleksa sv. Nikole u Zadru.

Projekt Interijera "OBNOVA KOMPLEKSA BIVŠE CRKVE I SAMOSTANA SV. NIKOLE U ZADRU“

Izvedbeni projekt interijera GRAFIKA

Izvedbeni projekt interijera MULTIMEDIJA

Izvedbeni projekt interijera PRODUKT

MULTIMEDIJA blok shema

PROJEKT "OBNOVA KOMPLEKSA BIVŠE CRKVE I SAMOSTANA SV. NIKOLE U ZADRU“ - dokumenti


Investitor: MEĐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU
Ul. Božidara Petranovića 1, Zadar, OIB 42850342757
Građevina: MCPA - KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU/ REKONSTRUKCIJA
Lokacija: k.č. 9478 k.o. Zadar u Zadru

Z.O.P.: 2017-10
glavni projektant: Ante Uglešić dipl. ing. arh

POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA

MAPA 1 : ARHITEKTONSKI PROJEKT - A) CJELINA NEKADAŠNJE CRKVE I DIJELA SAMOSTANA
FORVM d.o.o., Zadar, projektant Ante Uglešić dipl. ing. arh., ovl. arh. A 603

• Arhitektonski_projekt_GP

• Grafički prilog _elementi kamene plastike unutar crkve

MAPA 2 : ARHITEKTONSKI PROJEKTI - B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŽBENI PAVILJON,
D) DORMITORIJ, E) STROJARNICA , F) OKOLIŠ
FORVM d.o.o., Zadar, projektant Ante Uglešić dipl. ing. arh.

• B_prijemna_zgrada_arhitektonski_GP

• C_izložbeni_paviljon_arhitektonski_GP

• DE_dormitorij_arhitektonski_GP

• F_okoliš_arhitektonski_GP

• MCPA_BCDEF_zajednička naslovnica

MAPA 3 : GEODETSKI PROJEKT
LUNIKO-INŽENJERING d.o.o., Zadar, projektant Gordana Šužberić inž. geod.

• Geodetski _projekt

MAPA 4 : GRAĐEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE - A) CJELINA NEKADAŠNJE CRKVE
I DIJELA SAMOSTANA
Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva, Mate Stanišić dipl. ing. građ., Split

• MCPA A dio - PK

MAPA 5 : GRAĐEVINSKI PROJEKTI KONSTRUKCIJE - B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŽBENI
PAVILJON, D) DORMITORIJ, E) STROJARNICA ,
Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva, Mate Stanišić dipl. ing. građ., Split

• MCPA B, C, D, E - PK

MAPA 6 : ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT - A) CJELINA NEKADAŠNJE CRKVE
I DIJELA SAMOSTANA
TIM ING d.o.o., Split, projektant Mario Kuzmanić mag. ing. el.

• Elektrotehnički_projekt_A

MAPA 7 : ELEKTROTEHNIČKI PROJEKTI - B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŽBENI PAVILJON,
D) DORMITORIJ, E) STROJARNICA , F) OKOLIŠ, TD 14/19-E.
TIM ING d.o.o., Split, projektant Mario Kuzmanić mag. ing. el.

• Elektrotehnički_projekt_sv_nikolaBCDEF

MAPA 8 : STROJARSKI PROJEKTI : VODOVODA, KANALIZACIJE, KLIMATIZACIJE, GRIJANJA I
VENTILACIJE - A) CJELINA NEKADAŠNJE CRKVE I DIJELA SAMOSTANA TD:S:2581/SI
STROJOPROJEKT d.o.o., Split, projektant Paško Giljanović dipl. ing. stroj.

• Klima_A, Voda_i_kanalizacija_A

MAPA 9 : STROJARSKI PROJEKTI: VODOVODA, KANALIZACIJE, KLIMATIZACIJE, GRIJANJA I
VENTILACIJE - B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŽBENI PAVILJON, D) DORMITORIJ,
E) STROJARNICA ,
STROJOPROJEKT d.o.o., Split, projektant Paško Giljanović dipl. ing. stroj.

• BCDE_klima_ventilacija_GP, BCDE_vodovod_i_kanalizacija_GP, Naslovnica

MAPA 10 : STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT DIZALA U CJELINI A
Ured ovlaštenog inženjera strojarstva Damir Šplajt, ing.el. stroj., Zagreb

• PROJEKT DIZALA SV.NIKOLA 630

MAPA 11 : ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT - PROJEKT VATRODOJAVE – MCPA - KOMPLEKS
SV. NIKOLE (A, B, C, D, E)
TIM ING d.o.o., Split, projektant Mario Kuzmanić mag. ing. el.

• Vatrodojava

POPIS ELABORATA KOJI PRETHODE GLAVNOM PROJEKTU:
ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA, EP1901, KOTA d.o.o., Marija Profaca d.i.a.,

• EP 1901_elaborat_zaštite_od_požara


ELABORAT ZAŠTITE NA RADU, Nenad Ivan Plenković, dipl. ing.

• Elaborat ZNR Sv. Nikola


PROJEKT RUŠENJA BUNKERA
TEHNIČKI OPIS RUŠENJE ČEKIĆEM - 874 TEHNIČKI OPIS_rušenje čekićem
PROJEKT RUŠENJA - Bunker u kompleksu Sv.Nikole
D&Z d.o.o., Zadar, projektant Davor Uglešić dipl. ing. građ.

IZVEDBENI PROJEKTI
• IZVEDBENI PROJEKT A Crkva sv.Nikole i dio samostana

• IZVEDBENI_PROJEKT_A2_Zvonik

• IZVEDBENI PROJEKT_B_Prijemna zgrada

• IZVEDBENI PROJEKT_C_Izložbeni paviljon

• IZVEDBENI PROJEKT_ D i E dormitorij_strojarnica

• IZVEDBENI_PROJEKT_F_Uređenje okoliša

DODATNI PRILOZI:
KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKI ELABORAT CRKVE SV. NIKOLE U ZADRU - Elaborat crkve sv. Nikole
ART-ING, ARHITEKTONSKI STUDIO d.o.o. RIJEKA, autor: Ivan Juretić, d.i.a.

KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKI ELABORAT ZVONIKA CRKVE SV. NIKOLE U ZADRU - Elaborat zvonika crkve sv. Nikole
ART-ING, ARHITEKTONSKI STUDIO d.o.o. RIJEKA, autor: Ivan Juretić, d.i.a.

• MCPA - Građevinska dozvola

• Odluka o početku postupka javne nabave

• Odluka o stručnom povjerenstvu

Usklađenost s planom za izjavu projektanta:

Ovaj projekt usklađen je s Prostornim planom uređenja Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj: 4/04, 3/08, 16/11, 2/16, 13/16).

logo_min_kult_mala
logo_min_kult_mala
logo_min_kult_mala
Projekt obnove bivše crkve i samostana sv. Nikole te izradu web stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju.
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru ©2009.- | Izrada web stranica - Fer Projekt