• Božidara Petranovića 1, Zadar
  • Telefon: +385 (0)23/551-175
  • E-mail: info@icua.hr
eu_fonds
Naslovna

Konferencija i sajam EU projekata

Konferencija i sajam EU projekata

U ponedjeljak 26. lipnja u Atriju Providurove palače u Zadru Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA organizirala je Sajam EU projekata te prigodnu konferenciju povodom 10. godišnjice hrvatskog članstva u Europskoj uniji.

Primarni cilj događanja bilo je predstavljanje projekata financiranih europskim sredstvima na području Zadarske županije u razdoblju od 2013. do 2023. godine. MCPA Zadar bio je jedan od 26 izlagača – predstavnika javnog, privatnog, znanstvenog i civilnog sektora - te je predstavljen projekt ,,Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru'', sufinanciran sredstvima iz EFRR-a u okviru Operativnog programa ,,Konkurentnost i kohezija 2014.-2020'', prioritetna os 6 ,,Zaštita okoliša i održivost resursa''. Ostali izlagači bili su Sveučilište u Zadru, Opća bolnica Zadar, Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar, Općina Preko, Eko d.o.o. za gospodarenje otpadom Zadarske županije i drugi. Pozdravim riječima Sajam su otvorili župan Zadarske županije Božidar Longin te ravnateljica Agencije ZADRA NOVA Marina Dujmović Vuković.

logo_min_kult_mala
logo_min_kult_mala
logo_min_kult_mala
Projekt obnove bivše crkve i samostana sv. Nikole te izradu web stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju.
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru ©2009.- | Izrada web stranica - Fer Projekt