• Božidara Petranovića 1, Zadar
  • Telefon: +385 (0)23/551-175
  • E-mail: info@icua.hr
eu_fonds
Naslovna

Edukativno prezentacijski centar Sv. Nikola

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru osnovan je 2007. g. u sastavu HRZ-a, a ubrzo je, u skladu s međunarodnim ugovorom potpisanim između UNESCO-a i RH 2009. g., postao samostalna javna ustanova te dobio status UNESCO-ovog centra II kategorije. Upravljanje i financiranje centra i njegovih aktivnosti uglavnom provode RH i UNESCO.

MCPA Zadar je smješten u kompleksu bivše crkve i samostana sv. Nikole na zadarskom Poluotoku. Kompleks je to čiji ostatci leže na brojnim arheološkim slojevima koji potječu iz prapovijesnog, antičkog, srednjovjekovnog i novovjekovnog razdoblja. Prvi podatci o gradnji crkve sv. Nikole potječu iz perioda 11. stoljeća, od 13. stoljeća ga nastanjuju benediktinske redovnice - klarise. Iz tog razdoblja sačuvani su vidljivi ostatci zvonika čija se gradnja smješta u period 12. stoljeća. Nakon više faza gradnji i brojnih izmjena koje je kompleks doživio, današnja crkva sv. Nikole počela se graditi 1760. godine, a desakralizirana je već 1798. godine od kada je služila kao vojarna i vojna bolnica te arhivski prostor tijekom posljednjih decenija 20. stoljeća

Od 2013. godine kompleks je u vlasništvu MCPA Zadar te su unutar njega provedena brojna arheološka istraživanja koja su prethodila izradi projektne dokumentacije. Nakon izrade idejnog projekta i kompletne projektne dokumentacije koju su financirali Ministarstvo kulture i medija, UNESCO i grad Zadar, stvoreni su uvjeti za financiranje obnove kompleksa iz sredstava Europske Unije i njegovo opremanje.

Sveukupni projekt podrazumijeva obnovu i/ili izgradnju nekoliko cjelina:

  • U zgradi crkve u prizemlju uređuje se dvorana za različita događanja poput povremenih izložbi seminara, kongresa, koncerata, i sl. Prostor prizemlja trebao bi ostati bez fiksnih sadržaja, otvoren i prilagodljiv različitim namjenama. Na dvije galerije iznad bočnih brodova crkve uređuje se interaktivni prezentacijski prostor posvećen istraživanju i prezentaciji podvodne kulturne baštine. Uz pojedine privremene izloške, sadržaj bi se prezentirao koristeći moderne tehnologije (3-D vizualizacije i animacije, virtualna stvarnost, različiti interaktivni sadržaji) zajedno s uklopljenim arheološkim izlošcima.
  • Unutar postojećeg zvonika planirano je uređenje ovog jedinstvenog romaničkog spomenika
  • U samostanskoj troetažnoj zgradi koja se nadovezuje na crkvu sa sjeveroistočne strane nalaze se prostori vezani uz obavljanje djelatnosti MCPA - uredi za djelatnike, soba za sastanke te spremišni prostori
  • U prijemnoj zgradi na dvoetažnom prostoru uređuje se prostor za posjetitelje centra koji će svojim sadržajem služiti kao prijemna porta, suvenirnica i knjižara.
  • Novoizgrađeni Izložbeni paviljon je namijenjen radionicama vezanim uz podvodnu arheologiju i povijest pomorstva (npr. izrade tradicijskih plovila i njihovih dijelova, izrade replika arheoloških nalaza, različite edukativne i praktične radionice usmjerene kako za široku javnost, tako i za ciljane skupine školske djece), kao i prezentacijama povremenog karaktera u sklopu osnovne namjene čitavog kompleksa.
  • Na istočnoj strani kompleksa obnavlja se srednjovjekovni objekt od kojeg je sačuvano sjeverno pročelje koje gleda na ulicu braće Bersa i djelomično sjeverni i južni zid. Na tom mjestu se gradi dormitorij s tri sobe za goste koji će boraviti u centru tokom tečaja ili provođenja različitih aktivnosti u organizaciji MCPA.

Ovim projektom doprinijeti će se ispunjenju zadanih ciljeva Strategije razvoja turizma Republike Hrvatske i to kroz nova zapošljavanja, obnovu kulturne baštine te povećanje turističke potrošnje.

Nova zapošljavanja ostvarit će se primarno kroz kulturni i turistički sektor direktnim i indirektnim utjecajima stvaranja nove turističke atrakcije u obnovljenom kompleksu sv. Nikole te realizacijom novih kulturnih, znanstvenih i obrazovnih sadržaja unutar adaptiranih prostora cjelokupnog kompleksa.

Centar Sv. Nikola
Centar Sv. Nikola
Centar Sv. Nikola
Centar Sv. Nikola
logo_min_kult_mala
logo_min_kult_mala
logo_min_kult_mala
Projekt obnove bivše crkve i samostana sv. Nikole te izradu web stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju.
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru ©2009.- | Izrada web stranica - Fer Projekt