• Božidara Petranovića 1, Zadar
  • Telefon: +385 23 250 486
  • E-mail: info@icua.hr
eu_fonds
Naslovna

O EU projektu

Naziv projekta korisnika:

Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru

Prijavitelj:

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju Zadar

Partneri:

TZ Zadar

Ukupna vrijednost projekta:

29.985.487,36 kn

Intenzitet potpore:

85%

Bespovratna EU sredstva:

25.487.664,25 kn

Operativni program:

Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Fond:

Europski fond za regionalni razvoj

Cilj:

Cilj projekta je obnova i valorizacija kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru s ciljem povećanja broja novozaposlenih u turističkom sektoru te porastom očekivanoga broja posjetitelja kulturne baštine. Projektom će se osigurati obnova postojećih i izgradnja novih prostora Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA), opremanje istih te njihova prilagodba novim sadržajima s primarnom svrhom unaprjeđenja kulturnog, obrazovnog i znanstvenog segmenta MCPA u Zadru kao i implementacija ostalih potrebnih aktivnosti na projektu (nužni vanjski stručnjaci, promidžba i vidljivost). Provedbom projekta doprinijet će se održivom turističkom i gospodarskom razvoju kroz valorizaciju kulturne baštine.

Aktivnosti:

Projektom se planira obnoviti, prenamijeniti i valorizirati sveukupno pet prostornih jedinica na površini od 1.264,82 m2 neto korisne površine. Glavna misija obnove je uređenje poslovno-administracijskih i prezentacijskih prostora za potrebe održavanja aktivnosti Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA) kako za djelatnike MCPA, tako i za posjetitelje, jer bi veći dio novih prostora MCPA bio otvoren za javnost kao edukacijski, izložbeni i prezentacijski prostor; u novim prostorima održat će se demonstrativne interaktivne radionice za djecu u vidu edukacije i širenja znanja te valorizacije kreativnosti i vještina; na projektu će biti angažiran i vanjski stručnjak koji će u suradnji sa stručnjacima MCPA izraditi strategiju razvoja edukativnih i kreativnih sadržaja budućeg rada MCPA u Zadru.


Razdoblje provedbe projekta: od 01. svibnja 2020. do 31. prosinca 2023. godine

Kontakt osoba za više informacija:

Mladen Pešić
mpesic@icua.hr
095 250 4862

Više informacija na:
http://www.strukturnifondovi.hr/

Više o operativnom programu Konkurentnost i kohezija:
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

logo_min_kult_mala
logo_min_kult_mala
logo_min_kult_mala
Projekt obnove bivše crkve i samostana sv. Nikole te izradu web stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju.
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru ©2009.- | Izrada web stranica - Fer Projekt